Продукти

Качество

Нашите клиенти получават най-добрите продукти, като съотношение качество-цена  на българския пазар.

Внимателно сме подбирали всеки един от производителите и партньорите, с които работим.

Тестове за наркотични вещества

Нашите тестове за наркотични вещества гарантират висока точност и надеждност на резултатите. Разполагаме с богата гама уринни, слюнчени, кръвни, полеви тестове за изследване на субстанции и повърхности, както и тестове с проба от коса.
Предлагаме и комбинирани тестове за до 15 различни наркотични вещества.
Снабдяваме лаборатории, аптеки и дистрибутори в България. Също така предоставяме тестове за наркотични вещества на крайни потребители.

Тестове за инфекциозни заболявания, кардио и туморни маркери

Разполагаме с богата гама тестове за инфекциозни заболявания, кардио и туморни маркери.
Снабдяваме болници, диагностично- консултативни центрове, частни лаборатории и практики.

Женско здраве

Предлагаме тестове за бременност и овулация с повишена чувствителност.
Поддържаме на склад фетални доплери, овулационни тестери за многократна употреба и следене на овулацията.

Други тестове

Предлагаме и тестове за установяване на кръвна група и резус фактор, тестове за концентрация на семенна течност, тестове за Витамин D, тестове за феритин (помага за определянето на резервите от желязо в организма), тестове за ревматоиден фактор,  тестове за С- реактивен протеин (надежден маркер на възпаление в организма) и др.

Общ медицински консуматив

Предлагаме абокати, трипътни кранчета и електроди.

Иновативни продукти

Оборудваме големите болници и лаборатории с венотърсачи.
Развиваме безопасното и безболезнено взимане на кръв и намиране на вени.

Лични предпазни средства

Поддържаме на склад различни видове маски, както и винилни, нитрилни и латексови ръкавици.

Домашни апарати

Предлагаме апарати за измерване на общ холестерол, липопротеинов холестерол с висока плътност (HDL, известен още като "добър" холестерол) известен, триглицериди, липопротеинов холестерол с ниска плътност (LDL, известен още като "лош" холестерол), съотношението ТС/HDL, мултифункционални апарати за измерване на глюкоза и пикочна киселина, глюкомери, мултифункционални апарати за измерване на липиди, биохимични показатели за бъбречната функция и кетони.