3 МЕД ООД

МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ

Фирма 3 МЕД ООД е основана през 1998г. с изцяло частен капитал. Основната ѝ дейност е представителство, внос и дистрибуция на медицински продукти. Фирмата има успешно изпълнени договори с МО, МЗ, МВР, а също така и с голяма част от болничната мрежа в страната. Фирма 3 МЕД работи и с поддистрибутори, складове на едро, аптеки и т.н. Продължаваме да търсим новото и по-доброто в областта на медицината.

Венотърсачи

Инфузионна терапия

Тестове