3 МЕД ЕООД

 

гр.София 1373, ул."Народоволец"6, тел.:(02)-92-000-66, тел./факс:(02)-92-000-77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ

 

ЗА ВЪЗРАСТНИ - 45/43мм

Контактен елемент - Ag/AgCl , което гарантира висока чувствителност

Свързващ елемент - Хидрогел - добрата му проводимост осигурява ниско съпротивление

Контактният гел свързва надеждно контактният елемент и кожата на пациента

ЗА ДЕЦА - 31/37мм

Лепящата част здраво се прикрепя към кожата

Всичко това води до снижаване на вредните смущения и оситурява качествен запис

Пенестата миропорьозна основа прави ЕКГ електродите подходящи и за стрес тестове и холтери

 

 

НАЧАЛО

ЗА НАС

ПРОДУКТИ

ЗА КОНТАКТ