3 МЕД ЕООД

 

гр.София 1373, ул."Народоволец"6, тел.:(02)-92-000-66, тел./факс:(02)-92-000-77

 

 

 

 

 

 

 

3 МЕД ЕООД

гр.София, п.код 1373

ул."Народоволец" №6

тел.: (02)-92-000-66

тел.факс: (02)-92-000-77

e-mail: info@3med.net

www.3med.net

Чувствувайте се поканени в офиса ни !