3 МЕД ЕООД

 

гр.София 1373, ул."Народоволец"6, тел.:(02)-92-000-66, тел./факс:(02)-92-000-77

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЯ

Вярваме, че за да бъде успешен бизнесът, той трябва да допринася с нещо за по-добрият живот на хората. Иначе казано, за да те има, трябва да си полезен. Ако не предлагахме нови продукти, по-добро качесво или по-добри цени на вече утвърдени артикули, нямаше да съществуваме като фирма. Опитваме. Има ни.

ИСТОРИЯ

1998г. - Основаване на фирмата. Внос и продажба на медицински продукти на фирма 3М-САЩ.

1999г. - Прекратяване на търговските взаимоотношения с горната фирма, представителство на фирма САН ХО ТИАН - ТАЙВАН до обединяването и с фирма МОТЕКС, внос и продажба на хипоалергични лепенки и превръзки.

2000г. до днес - Представителство на МОТЕКС ГРУП - ТАЙВАН, внос и продажба на латексови хирургически ръкавици.

2001г. до днес - Представителство на фирма БИОПРОТЕЧ - ЮЖНА КОРЕЯ, внос и продажба на ЕКГ електроди.

2002г. до днес - Представителство на фирма ЛАБОРАТОРИИ АКОН - САЩ, внос и продажба на ин-витро диагностични тестове за бременност, овулация, наркотични вещества, инфекциозни заболявания,туморни маркери.

2003г. до днес - Представителство на фирма ЕКСПАНДИНГ ИНДЪСТРИ - КИТАЙ, внос и продажба на електрокардиографи и пациентни монитори.

2004г. до днес - Представителство на фирма БИО-МЕД - ИНДИЯ, внос и продажба на интравенозни канюли и трипътни кранчета.

ОБЩО

Представителство на производители от САЩ, ТАЙВАН, КИТАЙ, ЮЖНА КОРЕЯ, ТАЙЛАНД и ИНДИЯ за БЪЛГАРИЯ. Внос и дистрибуция на медицински продукти. Развита мрежа в почти цялата страна.