3 МЕД ЕООД

 

гр.София 1373, ул."Народоволец"6, тел.:(02)-92-000-66, тел./факс:(02)-92-000-77

 

 

 

 

Бързи тестове за: наркотични вещества, бременност, овулация, инфекциозни заболявания

Стерилни латексови хирургически ръкавици, латексови ръкавици за преглед

Хипоалергични лепенки на хартиена, синтетична, копринена основа и постоперативни превръзки

ЕКГ електроди за възрастни и деца

Интравенозни канюли, трипътни кранчета

Пациентни монитори, електрокардиографи, фетални доплери и монитори